Crowdfunding in Holland - Het nieuwe financieren

 

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een relatief nieuw begrip in onze samenleving. Het is een alternatieve vorm om een project te financieren. Ondernemers gaan nu in de meeste gevallen naar een bank voor krediet om zodoende startkapitaal te krijgen. Grootmachten als banken, verzekeringsmaatschappijen en accountantskantoren hebben decennia lang een hegemonie gehad in de financiering van projecten, elk in zijn eigen discipline maar ook door samenwerking onderling. Sinds 2009 is in Europa crowdfunding als financieringsvorm mogelijk geworden. Crowdfunding platforms zorgen voor het contact tussen investeerders en ondernemers. Zij bieden – op internet - een aantal projecten aan - crowdsourcing – waaruit de investeerder een keus kan maken. Of het nou gaat om een donatie, participatie in kapitaal of een lening, crowdfunding maakt het mogelijk om investeerder en ondernemer bij elkaar te brengen.

 

Hoe werkt het?

Een ondernemer wil een project starten maar heeft geen kapitaal. Om dit kapitaal bijeen te brengen biedt hij / zij zijn project aan via een platform op internet met vermelding van het benodigde bedrag. Dit platform moet goedkeuring hebben van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Iedereen kan via de website van dit platform investeren in het project. Het idee is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar geteld het project totaal financieren. Al deze investeerders bij elkaar is de mensenmassa, de “crowd”. Er worden heldere afspraken gemaakt over wanneer het bijeengebrachte geld naar de ondernemer gaat. Als bijvoorbeeld de 100% niet gehaald wordt binnen de afgesproken tijdsspanne dan krijgen de investeerders de inleg terug.

 

Momenteel zijn er 3 vormen van crowd financiering:

Donatie: Investeerders kunnen het geld doneren, dus zonder een tegenprestatie te verlangen van de ondernemer.

Deelneming in kapitaal: De investeerder kan voor zijn inbreng een klein stukje mede-eigenaar worden

Langlopende lening: Er wordt een looptijd en interest percentage afgesproken.

 

Wellicht kan een combinatie van deze vormen ontstaan of al ontstaan zijn. Ook een verwevenheid met de gevestigde bankenorde is denkbaar. Crowdfunding is de transparante financieringsvorm bij uitstek. Dat biedt perspectief aan het MKB en de burger!

Aan dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden
Crowdfunding in Holland - In the future to come | Contact: info@crowdfundinginholland.nl
plazaespanya